Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Vertex 5 - Det självklara valet av instrument vid precisionsmätning!

 

Lasermätare för avstånds-, vinkel-, höjdmätning-, GPS och Kompass!

Laser, Ultraljud, Vinkelmätare, GPS, Kompass

Slope Corrector-systemet innehåller en DP DME Add-on Modul & Slope Corrector stativ med dubbla, specialprogrammerade Transpondrar.

Med EC II-D mäter du snabbt och säkert lutning och höjder i skog och mark. Med denna uppdaterade instrumentversion kan du också beräkna avståndet till mätobjektet med hjälp av en referenshöjd!

DME är ett klassiskt instrumentsystem med ultraljudsteknik. Perfekt för cirkelytetaxering!

Mät vinkel, avstånd och höjd och koordinatbestäm träd med Haglöf Swedens Postex® Laser!

Walktax trådmätare är ett klassiskt redskap för avståndsmätning i skog och mark.

HCH kompass och höjdmätningsfunktion för snabba resultat i skog och fält.

Med C I lutningsmätare mäter du snabbt och enkelt vertikala vinklar i terrängen.

EC II D-R - elektronisk höjdmätare med faktormätare för volym och grundyta. Nu också med avståndsberäkning!

Oregelbundna ytor kan mätas med hjälp av ultraljudsteknik i XScape. 

HCC är en elektronisk lutningsmätare med inbyggd kompassfunktion.