Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Med DP Postex kan du positionsbestämma träd och andra objekt med hjälp av din dataklave och ultraljudsteknik.

DP Postex DPII550x840

DP Postex

Använd DP Postex-tillbehör med din DP II eller Digitech Professional dataklave för att positionera träd och andra objekt i skogen. DP Postex är ett måste för dig som vill arbeta med ultraljudet i din dataklave och registrera, spara och bearbeta fältdatan direkt i klavens minne. Höjder mäts med ett fristående instrument, t ex L5 lasermätare från Haglöf Sweden.

Postex® från Haglöf Sweden finns i olika konfigurationer och system. Med DP Postex-modulen är det dataklaven och mjukvaruapplikationen som styr arbetet och tillhandahåller ström, processor, minne och display.

Denna arbetsmetod för individuell positionering av träd och objekt i skog och fält är mycket effektiv för att t ex koppla markmätta träd med laserscannad data och för att följa upp trädindivider under tid i forskningsprojekt och för fasta provytor. Positionsdata erhålls med hjälp av triangulering och ger god noggrannhet för pålitliga resultat.  

  

dppostex

DP Postex-tillbehöret arbetar mot det koordinatsystem som bestäms genom det särskilda Postex-stativet och tre T3 transpondrar. Dataklaven och mjukvaruapplikationen, t ex Postax för DP eller annan mjukvara som är kompatibel med Postex används för att samla, registrera och bearbeta mätdatan. För att mäta och registrera höjder kan t ex Haglöf Swedens lasermätare L5 användas. Vid positionering av objekt där inte diametrar behöver mätas, t ex fornminneslämningar och nyplanteringar, kan DP Postex-modul monteras och användas med DP II Terminal endast och utan klavens mätskala.

 

Fältanpassat och utvecklat i samarbete med ledande forskare

  http://storecialis.net/brand-cialis/

DP Postex Komplett550x840

Använd DP Postex-modulen med DP II eller Digitech Professional dataklave (Bios v 1.66 och framåt). Samtliga funktioner styrs via mjukvaruapplikationen i din dataklave. Postex stativ och transpondrar med hållare samt en libell levereras i en aluminiumlåda lämplig för transport och förvaring. Postex® erbjuds i olika systemkonfigurationer där stativet och ultraljudsmottagarna ingår. Ultraljudsteknik är mycket väl beprövad och fungerar också i tät växtlighet.

Hur man använder systemet

 

pdf DP Postex produktblad SVE (2.08 MB) pdf
(1.45 MB)