Nyheter
Open Search & Language Switcher

Här nedan finns information om nya versioner av Haglof Management Systems (HMS) version 2.18.2 och programvaran Estimate Kraft version 4.96 för dataklaven DP II.

Åtgärdade problem och nya funktioner!

HMS Skogssviten

Rotpost, Intrång och Karta

Version - 2.18.2

Åtgärdade problem

 • Intrångsvärdering: Att markera ”Endast virkesvärde” i listan för Taxerade bestånd fungerade inte tidigare utan man fick öppna beståndet och markera Endast virkesvärde. Detta är nu åtgärdat så nu kan man markera detta i listan Taxerat för respektive taxeringsbestånd
 • När det genereras HXL-filer från en excel-fil och man väljer att sätta en kolumn för Bonitet och skriver annan bonitet än valt trädslag blev ändå den resulterande bonitetträdslaget samma som trädslaget i sig. Dvs. importerar en Tall med G22 så blir resultatet en Tall med T22. Detta är nu åtgärdat.
 • Fel vid överföring av sortiment. Om en överföring från ett sortiment utan värde till ett annat sortiment så skapas inga sortiment sedan vid beräkning av bestånd. Dvs. du gör en överföring på ett trädslag från sortiment timmer till massaved fast du inte har något timmer.

Nya funktioner:

 • Vid värdering Mark så kan man nu välja ”Full ersättning”, "Tillfälligt utnyttjande" eller "Överlappande mark".
  • Tillfälligt utnyttjande så utgår endast 30% av ersättningen. Detta kan användas vid till exempel mark som används för upplag eller arbetsområde.
  • Överlappande mark så utgår endast 25% av ersättningen. Används då intrånget korsar ett tidigare inlöst intrång, exempel en ledning korsar en befintlig ledning.
 • Tillfälligt utnyttjande kan även anges i ett Taxeringsbeståndet som då sätter detta i värdebeståndet automatiskt.
 • Tillfälligt nyttjande kan även anges i fält i programmet Estimate Kraft och läsas in i HMS. Version 4.96 krävs för Estimate Kraft.

Uppdatera

SERVICEAVTAL

Alla som har aktiva Serviceavtal får naturligtvis fritt uppgradera till denna version.

För att uppgradera klicka här BEGÄRAN OM UPPGRADERING AV - HMS Skogssvit.

SAKNAR NI SERVICEAVTAL

Om Serviceavtal saknas erbjuds nu 40 % i rabatt på licenskostnader för att uppgradera till version 2.18.2. Detta erbjudande är inklusive Serviceavtalet under ett år.

Erbjudandet gäller till och med 31 december 2019.

HMS Skogssvitens licenskostnad per modul:

 • Rotpostvärdering 9 600 kr, ert pris 5 760 kr
 • Intrångsvärdering 9 660, ert pris 5 796 kr
 • Kartmodulen 4 830 kr, ert pris 2 898 kr

Serviceavtalet per modul, årlig kostnad:

Nedan visas den årlig kostnaden för Serviceavtalet (som är inkluderat licenskostnader första året), denna faktureras årsvis i förskott ett år efter inköpet.

 • Rotpostvärdering 1 920 kr
 • Intrångsvärdering 1 932 kr
 • Kartmodulen 966 kr

För att beställa uppgradering klicka här BEGÄRAN OM UPPGRADERING AV - HMS Skogssvit och ange i formuläret under Annan information att ni vill beställa en uppgradering enligt erbjudet ovan.
Alla priser är exklusive moms och frakt.


Uppdatering - Estimate Kraft

Version - v 4.96

Denna uppdatering gäller endast dataklave modell DP II (Digitech Professional II)

Åtgärdade problem

 • Korrigerat fel vid byte av trädslag,nästkommande träd kan få annat trädslag än det som visades i displayen.
 • Korrigerat fel vid inläsning av två setup-filer direkt efter varandra. Kunde få till följd att bestånd klavade på två fastigheter hamnar på bägge fastigheterna.

Nya funktioner:

 • Lagt in variabel som stöd för ”Tillfälligt utnyttjande av mark”, detta för att intrångsvärderingen i HMS skall beräkna markersättning till 30%

Uppdatera

SERVICEAVTAL

Alla som har aktiva Serviceavtal får naturligtvis fritt uppgradera till denna version utan kostnad. 

Om Serviceavtal saknas erbjuds nu 50 % i rabatt på licenskostnader för att uppgradera till version 4.96.

Detta erbjudande är inklusive Serviceavtalet under ett år.

För att uppgradera klicka här BEGÄRAN OM UPPGRADERING AV - Estimate Kraft