Nyheter
Open Search & Language Switcher

Januari 2015: VL5 Vertex Laser och L5 Laser erbjuder en rad unika funktioner för förbättrade mätresultat i skog och fält. Instrumentens mångsidighet uppskattas av användare i hela världen och inom olika arbetsområden - alla med liknande krav på pålitliga resultat och hållbarhet.

Våra senaste modeller VL5 och L5 har förstärkta instrumenthöljen i nya klara färger, förseglad elektronik och inbyggt batteri. Instrumenten har mycket stort mätområde för såväl korta som långa avstånd upp till 700 meter. Både VL5 och L5 kan lagra och bearbeta data, och en rad funktioner - utöver de vanliga för höjd, vinkel och avstånd - inkluderas i instrumentens standardutförande. Vi kan också erbjuda specialprogrammerade instrument för särskilda arbetsområden och ändamål inom sågvaruindustri och gruvnäring. VL5 och L5 är designade för att öka effektivitet och mätnoggrannhet inom skogsinventering, längs kraftledningar, vid vägbyggen, industrier, vid gruvor och järnvägar. Kontakta oss för information om hur ett mätinstrument kan göra ditt arbete bättre sofosbuvir price in india

 

Utgår

Ersätts med

VL400-402, L400-402

Nya färger, nya funktioner!

 

Vertex Laser - VL5 

Laser - L5!

150x100 VertexLaser

VL5 300x169 L5 300x169